Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Print

Στην Περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Αθηναίων, 7 συνεργαζόμενοι φορείς με συντονιστή τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ), συνεργάστηκαν για τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία "Αθηναΐς".

Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»  το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

Αντικείμενο τους  είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή εταίρο ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Σκοπός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι αποκλειστικώς και μόνον η εκτέλεση και υλοποίηση των πράξεων, ενεργειών και δράσεων του Έργου «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων», το οποίο έχει αναλάβει στο πλαίσιο της Δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», δυνάμει της οικ. 2.1507/οικ.4.60 23 Ιανουαρίου 2012 Αποφάσεως της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μέσα από άλλες ενότητες αυτής της ιστοσελίδας γίνεται παρουσίαση του τοπικού σχεδίου δράσης.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΘΗΝΑΪΣ" ΑΜΚΕ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

·         ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

·         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

·         ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

·         ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΙΝΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

·         ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS)

·         MAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

·         ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : Παναγής Καρέλλας, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: 

1.     Παναγής Καρέλλας, Πρόεδρος

2.    Χαράλαμπος Μωραΐτης, Αντιπρόεδρος

3.    Βασίλειος Ζωτάκης, Γραμματέας

4.    Κωνσταντίνος Μπάστας, Μέλος

5.    Γεώργιος Ζωτάκης, Μέλος

6.    Άννα Μαρκούση, Μέλος

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 380.000,000€

 

ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Thursday the 21st. Powered by four ELEMENTS © 2012