Πρόσκληση Ημέρες Καριέρας

 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο ΕΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι ανήκουν στις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες :

 • Mακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν εργαστεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

 • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών.

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Πράξη, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.)

 • Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

 • Τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Ενέργειες Δικτύωσης

Ημέρες Καριέρας και Στρογγυλά Τραπέζια

Η Ενεργοποίηση των ωφελουμένων και η δικτύωσή τους με επιχειρήσεις, με οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής θα συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης. Στο πλαίσιο αυτό με τη διεξαγωγή των Ημερών Καριέρας και των Στρογγυλών Τραπεζιών επιδιώκεται η ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινωνικού ιστού όσο και των τοπικών, παραγωγικών φορέων , και των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής αναφορικά με την ομάδα στόχο της Πράξης και την προσφορά εργασίας. Επίσης, θα προβληθεί η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ομιλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων, το ρόλο της διαφήμισης στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και ασφαλώς θα παρουσιαστεί το προεξαγγελθέν πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων-ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

Στρογγυλά Τραπέζια

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής,

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ

Επιχειρήσεις και Φορείς να συμμετάσχουν στις Ημέρες Καριέρας και στα Στρογγυλά Τραπέζια που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων»

24, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες 15:30 έως 17:30 στο Royal Olympic Hotel (Στήλες Ολυμπίου Διός).

 

 

Πληροφορίες: ΑΣ. Αθηναΐς ΑΜΚΕ, Μητροπόλεως 52, 105 63, Αθήνα.

Τηλ. 210 3227244-210 3221805 Τηλεομοιοτυπία: 210 3222388

e-mail: katartisi@esathena.gr , www.athinais.eu

Ημερίδα ενημέρωσης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξης «ΑΘΗΝΑΪΣ»

σας προσκαλεί

στην Ημερίδα ενημέρωσης για την πράξη

 

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων» 

με θέμα

        « Απασχόληση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού: Oρόλος των Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας>>

 

 

Ημερίδα

 

Η Περιφέρεια Αττικής, εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΘΗΝΑΙΣ» ΑΜΚΕ που  υλοποιεί την Πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στις 19 Ιουνίου 2013και ώρα 14.00-18.00μμ στο ξενοδοχείο NovusHotel(Πλατεία Καραϊσκάκη) στο κέντρο της Αθήνας.

 

Στόχος αυτής ήταν η παρουσίαση της έως τότε εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων, αλλά και η περαιτέρω ενημέρωση και εξοικείωση των πολιτών και των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων με τον έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και τα θετικά της αποτελέσματα ως προς την επαγγελματική ένταξη των ανέργων του Δήμου Αθηναίων.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν επίσης να φέρει σε επαφή επιχειρηματίες και κοινωνικούς εταίρους με τους ογδόντα (80) ωφελούμενους που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΣ ημεριδας

 • Οι άμεσα  ωφελούμενοι  
 • Οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί φορείς (κοινωνικοί εταίροι), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, οι φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα (επαγγελματική κατάρτιση, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης κλπ.), οι τοπικές επιχειρήσεις.
 • Η ευρύτερη τοπική κοινωνία.

 

5. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

 • Όλοι οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στην πράξη
 • Τα στελέχη των εταίρων που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘Αθηναίς’
 • Επιστημονικές Ομάδες
 • Στελέχη του Δημοσίου Τομέα που εργάζονται σε αντικείμενα σχετικά με την ανεργία και την Κοινωνική Οικονομία
 • Επιχειρηματίες του Δήμου Αθηναίων και Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Εκπρόσωποι εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων
 • Εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε πολιτικές μείωσης της ανεργίας
 • Εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων
 • Το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ

Οδηγός σχεδίου δράσης

 

Οδηγός Σχεδίου Δράσης

 

Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης

για Ευάλωτες Ομάδες στο Δήμο Αθηναίων

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΣ

Read more: Οδηγός σχεδίου δράσης

ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Thursday the 21st. Powered by four ELEMENTS © 2012