Ημερίδα

Print

 

Η Περιφέρεια Αττικής, εταίρος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΘΗΝΑΙΣ» ΑΜΚΕ που  υλοποιεί την Πράξη «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στις 19 Ιουνίου 2013και ώρα 14.00-18.00μμ στο ξενοδοχείο NovusHotel(Πλατεία Καραϊσκάκη) στο κέντρο της Αθήνας.

 

Στόχος αυτής ήταν η παρουσίαση της έως τότε εξέλιξης του υλοποιούμενου Σχεδίου, η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση για συμμετοχή και στήριξη των δράσεων, αλλά και η περαιτέρω ενημέρωση και εξοικείωση των πολιτών και των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων με τον έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας και τα θετικά της αποτελέσματα ως προς την επαγγελματική ένταξη των ανέργων του Δήμου Αθηναίων.

Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν επίσης να φέρει σε επαφή επιχειρηματίες και κοινωνικούς εταίρους με τους ογδόντα (80) ωφελούμενους που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΣΤΟΧΟΣ ημεριδας

 • Οι άμεσα  ωφελούμενοι  
 • Οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι εργοδοτικοί φορείς (κοινωνικοί εταίροι), οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, οι φορείς που υλοποιούν άλλα προγράμματα (επαγγελματική κατάρτιση, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης κλπ.), οι τοπικές επιχειρήσεις.
 • Η ευρύτερη τοπική κοινωνία.

 

5. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

 • Όλοι οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στην πράξη
 • Τα στελέχη των εταίρων που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ‘Αθηναίς’
 • Επιστημονικές Ομάδες
 • Στελέχη του Δημοσίου Τομέα που εργάζονται σε αντικείμενα σχετικά με την ανεργία και την Κοινωνική Οικονομία
 • Επιχειρηματίες του Δήμου Αθηναίων και Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Εκπρόσωποι εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων
 • Εκπρόσωποι μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε πολιτικές μείωσης της ανεργίας
 • Εκπρόσωποι κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων
 • Το σύνολο των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής

 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ

ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Thursday the 21st. Powered by four ELEMENTS © 2012