Πρόσκληση Ημέρες Καριέρας

Print

 

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ο ΕΣΑ και η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι ανήκουν στις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες :

  • Mακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν εργαστεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών.

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Πράξη, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ. Ο.Ε., Ε.Ε.)

  • Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

  • Τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Ενέργειες Δικτύωσης

Ημέρες Καριέρας και Στρογγυλά Τραπέζια

Η Ενεργοποίηση των ωφελουμένων και η δικτύωσή τους με επιχειρήσεις, με οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής θα συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης. Στο πλαίσιο αυτό με τη διεξαγωγή των Ημερών Καριέρας και των Στρογγυλών Τραπεζιών επιδιώκεται η ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινωνικού ιστού όσο και των τοπικών, παραγωγικών φορέων , και των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής αναφορικά με την ομάδα στόχο της Πράξης και την προσφορά εργασίας. Επίσης, θα προβληθεί η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ομιλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων, το ρόλο της διαφήμισης στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και ασφαλώς θα παρουσιαστεί το προεξαγγελθέν πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων-ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Thursday the 21st. Powered by four ELEMENTS © 2012