Νέα Παράταση Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Τοπικές Δράσεις

Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

στο Δήμο Αθηναίων

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΣ

Read more: Νέα Παράταση Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Τοπικές Δράσεις

Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες

στο Δήμο Αθηναίων

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΑΪΣ

Read more: Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΕΣΠΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Thursday the 21st. Powered by four ELEMENTS © 2012